دومین نشست بررسی جریان‌های سطحی اقیانوسی

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA)، دومین نشست بین‌المللی بررسی "جریان‌های سطحی اقیانوسی" را با هدف کشف فناوری‌های نوین و بررسی رویکرد مأموریت‌های آتی در سنجش جریان‌های سطحی اقیانوسی از فضا، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۴ در برست فرانسه برگزار می‌کند. دومین نشست بررسی جریان‌های سطحی اقیانوسی


    اهداف برگزاری این نشست بدین قرار است: ۱) بررسی الزامات علمی برای سنجش جریان‌های سطحی اقیانوسی؛ ۲) بررسی روش‌های رصد سنجش جریان‌های سطحی اقیانوسی؛ ۳) بررسی مأموریت‌های ماهواره‌ای آتی مربوط به سنجش جریان‌های سطحی اقیانوسی از فضا؛ ۴)  تعیین اولویت‌ها و دستورالعمل‌های آتی.


    شایان ذکر است جریان‌های سطحی اقیانوسی (OSC) به حرکت افقی و منسجم آب‌های سطحی اقیانوسی گفته می‌شود که سرعت مشخصی داشته و سطح بالایی آن در یک بازه زمانی در سطح یک منطقه جغرافیایی، در تماس با اتمسفر قرار دارد. اگرچه سنجش جریان‌های سطحی اقیانوسی برای درک چرخه آن در زمان‌ها و مقیاس‌های فضایی مختلف لازم است، ولی همواره یکی از آخرین متغیرهای فیزیکی است که در مأموریت‌های فضایی با دقت بالا و در مقیاس مزو (mesoscale) مورد سنجش قرار می‌گیرد. چنین سنجش‌هایی برای کسب آگاهی علمی از پویایی سطح اقیانوس/ جو، اعتبارسنجی سامانه‌های پیش‌بینی آب و هوای اقیانوس، پشتیبانی از صنایع دریایی و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان‌های دولتی برای توسعه و نظارت بر سیاست‌های دریایی الزامی است.

     

    منبع خبر: http://congrexprojects.com