کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین اپتیک فضایی

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) با همکاری مرکز تحقیقات و فناوری‌های فضایی اروپا (ESTEC)، کارگاه آموزشی "فناوری‌های نوین اپتیک فضایی" را در روزهای ۲ تا ۵ آذر ۱۳۹۴ در نوردویک هلند برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین اپتیک فضایی


    در این کارگاه آموزشی موضوعات مربوط به فناوری‌های اپتیک نوین که در مأموریت‌های آتی و توسعه رویکرد مأموریت‌های حاضر ضروری هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.


    عنوان برخی از این موضوعات بدین قرار است: مدل‌سازی و آزمون اپتیک فعال/ انطباقی تجهیزات فضایی، مدل‌سازی و آزمون سطوح اپتیک با شکل آزاد و مدل‌سازی و آزمون امواج نوری آزاد.

     

    منبع خبر: http://congrexprojects.com