کنفرانس رصد زمین با هدف بررسی علمی چرخه آب

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA)، کنفرانس رصد زمین با هدف بررسی علمی چرخه آب را در روزهای ۲۸ مهر تا یکم آبان ۱۳۹۴ در ایتالیا برگزار می‌کند. کنفرانس رصد زمین با هدف بررسی علمی چرخه آب


    اهداف اصلی برگزاری این کنفرانس بدین قرار است: ۱) بررسی آخرین نتایج بدست‌آمده از رصد زمین  که با هدف بررسی علمی چرخه آب انجام شده‌اند، شامل مقیاس‌های جهانی و آبگیر؛ ۲) ارزیابی پیشرفت‌های رصد ماهواره‌ای چرخه آب و موارد قطعی و غیرقطعی مربوط به آن از جمله میزان رسوب، ابرها، تبخیر آب، رطوبت خاک، سطح آب، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی؛ ۳) تعیین نیازهای اصلی در زمینه پایگاه‌های داده ژئوفیزیکی ماهواره‌ای، الگوریتم‌ها و روش‌های تضمین دقت و ثبات در شناخت چرخه آب؛ ۴) تعیین کمبودهای فعالی در حوزه رصد و بررسی مفاهیم مأموریتی جدید و اصول رصدی که در ساخت سامانه‌های رصد ماهواره‌ای در آینده مفید باشند؛ ۵) ارزیابی نیازهای اصلی در مدلسازی و شبیه‌سازی رصد زمین به منظور ارتقای علمی چرخه آب، پیش‌بینی تغییرات آتی و فجایع آبی؛ ۶) تدوین نقشه راه علمی برای تعیین اولویت‌های آتی.

     

    منبع خبر: http://www.eo4water2015.info