کارگاه آموزشی معماری سامانه‌های زمینی اروپا

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی معماری سامانه‌های زمینی اروپا را در روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ در دارمشتات آلمان برگزار می‌کند.  کارگاه آموزشی معماری سامانه‌های زمینی اروپا


    در این کارگاه آموزشی معماران سامانه‌های زمینی برای تبادل ایده‌ها گردهم آمده و سامانه‌های زمینی مربوط به عملیات فضایی را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. هر یک از جلسات این کارگاه آموزشی به یکی از موضوعات معماری، روش‌شناختی، خدمات، آموزش، موارد تجاری و فناوری‌های پیشرفته اختصاص داده شده است.

     


    منبع: http://congrexprojects.com