کارگاه آموزشی مخابرات ماهواره‌ای در باند W

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا، اولین کارگاه آموزشی مخابرات ماهواره‌ای در باند W را روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ در نوردویک هلند برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی مخابرات ماهواره‌ای در باند W

     


    اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی عبارتند از بررسی وضعیت کنونی توسعه فناوری‌ها و سامانه‌های مخابرات ماهواره‌ای باند W و مسائل مربوط به آماده‌سازی سامانه‌های ماهواره‌ای آینده این باند. در این کنفرانس به موضوع اجزای بخش فضایی و اجزای بخش زمینی پرداخته می‌شود.

     

    منبع: http://congrexprojects.com