دوره آموزشی تابستانی "حیات روی کره زمین و فراتر از آن: تاریخچه و فلسفه منشا حیات"

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی تابستانی "حیات روی کره زمین و فراتر از آن: تاریخچه و فلسفه منشا حیات" در روزهای ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ در جزیره ون برگزار خواهد شد.


    هدف از این دوره آموزشی آن است که شرکت‌کنندگان مروری بر مسائل تاریخی و فلسفی در زمینه یاد‌‌شده داشته باشند. در این دوره که از سوی شبکه اخترزیست‌شناسی نوردیک برگزار می‌شود، به موضوعات زیر پرداخته می‌شود: توصیف حیات در متون تاریخی و فلسفی؛ تکامل بیوشیمیایی؛ درخت تکامل بیولوژیکی؛ جستجوی حیات خارج از کره زمین؛ و مسائل فلسفی و سیاسی مربوط به زندگی در دیگر اجرام آسمانی.

     

    منبع: http://nordicastrobiology.net/