کنفرانس ها و همایش ها

  کارگاه آموزشی فنون و فناوری‌های مایکروویو

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی فنون و فناوری‌های مایکروویو را در روزهای ۱۴ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ در نوردویک هلند برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی فنون و فناوری‌های مایکروویو

  کنفرانس پوشش جهانی

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه  فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "پوشش جهانی" را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ در فراسکاتی ایتالیا برگزار می‌کند. کنفرانس پوشش جهانی

  کنفرانس ناوبری حمل و نقل‌های آینده

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "ناوبری حمل و نقل‌های آینده" که را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ در مونیخ آلمان برگزار خواهد کرد. کنفرانس ناوبری حمل و نقل‌های آینده

  سمپوزیوم بین‌المللی کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید فضا

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا سومین سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت با موضوع "کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید فضا" را در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ در شهر روم ایتالیا برگزار می‌کند. سمپوزیوم بین‌المللی کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید فضا

  کارگاه آموزشی سنجش از دور زمین با استفاده از رادار دهانه ترکیبی

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، شبکه بین‌الدولی اسلامی در علوم و فناوری‌های فضایی (ایزنت) با همکاری سازمان ملی سنجش از دور و علوم فضایی (NARSS)، کارگاه آموزشی "سنجش از دور زمین با استفاده از رادار دهانه ترکیبی (SAR)" را در روزهای ۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۵ در شهر قاهره مصر برگزار می‌کند.

  مطالب بیشتر...