۳ بهمن ۱۳۹۵

  برخی از زیباترین عکس‌های فضایی سال ۲۰۱۶

   

   

  دو سحابی نشری درخشان به‌نام قلب و روح
  دو سحابی نشری درخشان به‌نام قلب و روح

   

  ستاره در حال مرگ که کوتوله سفیدی (در مرکز) بر جای گذاشته است

  ستاره در حال مرگ که کوتوله سفیدی (در مرکز) بر جای گذاشته است

  برخورد دو خوشه کهکشانی و تشکیل جسمی به‌نام MACS J۰۴۱۶.۱-۲۴۰۳

  برخورد دو خوشه کهکشانی و تشکیل جسمی به‌نام MACS J۰۴۱۶.۱-۲۴۰۳

  سحابی نشری رنگارنگ به‌نام LHA۱۲۰-N۵

  سحابی نشری رنگارنگ به‌نام LHA۱۲۰-N۵

   

  منبع خبر : www.wired.com