۶ آذر ۱۳۹۵

   

  مدل چتر فرود فضاپیمای شیاپارلی (اندازه واقعی)عکس از: ESA

  مدل چتر فرود فضاپیمای  شیاپارلی (اندازه واقعی)عکس از: ESA


   آزمون چتر فرود شیاپارلیعکس از: ESA

  آزمون چتر فرود شیاپارلیعکس از: ESA


   مونتاژ ماژول خدمات اروپا که خدمات پیش از پرتاب (نظیر تأمین انرژی الکتریکی) را برای فضاپیمای اوریون ناسا مهیا می‌کندعکس از:ESA

  مونتاژ ماژول خدمات اروپا که خدمات پیش از پرتاب (نظیر تأمین انرژی الکتریکی) را برای فضاپیمای اوریون ناسا مهیا می‌کندعکس از:ESA


   

  منبع خبر  ۱: www.esa.int
  منبع خبر ۲: www.nasa.gov