۱۰ مهر ۱۳۹۵

   

   

   نصب آداپتور اتصالی جدید به ایستگاه فضایی بین‌المللی برای پروازهای تجاری سرنشین‌دار

  نصب آداپتور اتصالی جدید به ایستگاه فضایی بین‌المللی برای پروازهای تجاری سرنشین‌دار
  عکس از: NASA

  تصویری از قطب جنوب سیاره مشتری که تاکنون قابل مشاهده نبود.

  تصویری از قطب جنوب سیاره مشتری که تاکنون قابل مشاهده نبود.
  عکس از: NASA

   

   تصویر ماهواره‌ای از یخچال اوپسالا

  تصویر ماهواره‌ای از یخچال اوپسالا
  عکس از: ESA

   تصویر ارسالی هابل از طوفان گاز و غبار در کهکشان راه شیری

  تصویر ارسالی هابل از طوفان گاز و غبار در کهکشان راه شیری
  عکس از: NASA

   

   

  منبع خبر  ۱: www.esa.int
  منبع خبر ۱: www.nasa.gov