۶ شهریور ۱۳۹۵


  طوفان گرد وغبار بر فراز دریای سرخ عکس از: ESA

  طوفان گرد وغبار بر فراز دریای سرخ
  عکس از: ESA

  نقاشی ایرانی: تصویر ماهواره‌ای از شمال شرق ایران عکس از: ESA
  نقاشی ایرانی: تصویر ماهواره‌ای از شمال شرق ایران
  عکس از: ESA

  تصویر ماهواره‌ای از استاوانگر نروژ عکس از: ESA
  تصویر ماهواره‌ای از استاوانگر نروژ
  عکس از: ESA

  تعیین محل فرود کاوشگر شیاپارلی روی سطح ماه از سوی مارس‌اکسپرس عکس از:ESA
  تعیین محل فرود کاوشگر شیاپارلی روی سطح ماه از سوی مارس‌اکسپرس

  عکس از:ESA

   

  منبع خبر ۱: www.esa.int