۳۰ مرداد ۱۳۹۵

   

   

   تصویر ماهواره‌ای از هلند که از سوی ماهواره Proba-V ارسال شده است.
  تصویر ماهواره‌ای از هلند که از سوی ماهواره Proba-V ارسال شده است.
  عکس از: ESA

   تصویر ماهواره‌ای از جزیره تونگاتاپو و دیگر جزیره‌های اطراف آن
  تصویر ماهواره‌ای از جزیره تونگاتاپو و دیگر جزیره‌های اطراف آن
  عکس از: ESA

   تصویر ماهواره‌ای از جزیره فاتو هوکو
  تصویر ماهواره‌ای از جزیره فاتو هوکو
  عکس از: ESA

   آزمون ماهواره Sentinel-۲A در محفظه خلاء
  آزمون ماهواره Sentinel-۲A در محفظه خلاء
  عکس از: ESA
   اتاقک هدایت و فرمان اولین فضاپیمای تمام ‌برقی ناسا
  اتاقک هدایت و فرمان اولین فضاپیمای تمام ‌برقی ناسا
  عکس از: NASA

  منبع خبر ۱: www.nasa.gov
  منبع خبر  ۲: www.esa.int