۵ تیر ۱۳۹۵


   نسخه آزمایشی باستر موشک جدید ناسا به‌نام "سامانه پرتاب فضایی"عکس از: NASA
  نسخه آزمایشی باستر موشک جدید ناسا  به‌نام "سامانه پرتاب فضایی"عکس از: NASA

   سوخت‌گیری موشک "سامانه پرتاب فضایی" ناسا در مرکز اسمبلی میچود عکس از: NASA
  سوخت‌گیری موشک "سامانه پرتاب فضایی" ناسا در مرکز اسمبلی میچود عکس از: NASA

   ابرهای سیاره مشتری از نگاه فضاپیمای نیوهورایزن ناسا عکس از: NASA
  ابرهای سیاره مشتری از نگاه فضاپیمای نیوهورایزن ناسا عکس از: NASA

   سه سحابی زیبا در صورت فلکی کمان عکس از: Andrew Campbell
  سه سحابی زیبا در صورت فلکی کمان عکس از: Andrew Campbell

   تصویر ماهواره‌ای از دریای مدیترانه عکس از: ESA
  تصویر ماهواره‌ای از دریای مدیترانه عکس از: ESA

   تصویر ماهواره‌ای از جنوب فلات تبت عکس از: ESA
  تصویر ماهواره‌ای از جنوب فلات تبت عکس از: ESA

   

  منبع خبر ۱ : www.nasa.gov
  منبع خبر  ۲: www.esa.int