۲۹ خرداد ۱۳۹۵

   

   

   طلوع کهکشان راه شیری بر فراز افق منبع: ESA
  طلوع کهکشان راه شیری بر فراز افق منبع: ESA

   رنگ‌های زیبایی که پس از طوفان کارولینای جنوبی در اقیانوس اطلس ایجاد شد. منبع: NASA
  رنگ‌های زیبایی که پس از طوفان کارولینای  جنوبی در اقیانوس اطلس ایجاد شد. منبع: NASA

   جزیره آدل در جنوب غربی استرالیا منبع: NASA
  جزیره آدل در جنوب غربی استرالیا منبع: NASA

   مریخ‌نورد کنجکاوی (Curiosity) ناسا روی سطح مریخ منبع: ESA
  مریخ‌نورد کنجکاوی (Curiosity)  ناسا روی سطح مریخ  منبع: ESA

   دهانه برخوردی روی سطح مریخ منبع: NASA
  دهانه برخوردی روی سطح مریخ منبع: NASA

   جریان‌های فصلی آب‌ شور در دره مارینر مریخ منبع: NASA
  جریان‌های فصلی آب‌ شور  در دره مارینر مریخ  منبع: NASA


   

  منبع خبر ۱ : www.nasa.gov
  منبع خبر  ۲: www.esa.int