۸ خرداد ۱۳۹۵

   

  بهترین عکس‌های فضایی هفته

   

  تصویر ماهواره‌ای از ناحیه‌ای در اطراف پارک ملی نامیب-ناکلافت در نامیبیا منبع: ESA/Sentinel-۲A

  تصویر ماهواره‌ای از ناحیه‌ای در اطراف پارک ملی نامیب-ناکلافت در نامیبیا
  منبع: ESA/Sentinel-۲A

   

  پرتاب ماهواره Sentinel-۱B سازمان فضایی اروپا منبع: ESA
  پرتاب ماهواره Sentinel-۱B سازمان فضایی اروپا
  منبع: ESA

   

  پرتاب ماهواره Sentinel-۱B سازمان فضایی اروپا منبع: ESA

  پرتاب ماهواره Sentinel-۱B سازمان فضایی اروپا
  منبع: ESA

   

  برداشتن پوشش آینه‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب در اتاق تمیز مرکز گودارد ناسا منبع: ESA

  برداشتن پوشش آینه‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب در اتاق تمیز مرکز گودارد ناسا
  منبع: ESA