رویداد

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

برخی از زیباترین عکس‌های فضایی سال ۲۰۱۶

ششمین کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای

ششمین کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، ششمین کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای (iCubesat ۲۰۱۷)  در روزهای ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۹۶...

 هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی

هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی را در روزهای ۲۰ تا ۲۲...

۹ بهمن ۱۳۹۵

بهترین عکس‌های فضایی هفته

کنفرانس و نمایشگاه فناوری فضایی آمریکا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، ششمین  کنفرانس و  نمایشگاه فناوری فضایی  آمریکا  در روزهای ۲ تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ در پاسادنای این...

کنفرانس و نمایشگاه فناوری فضایی اروپا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، کنفرانس و نمایشگاه فناوری فضایی اروپا در روزهای ۲ تا ۴ آبان ۱۳۹۶ در برمن آلمان برگزار می‌شود. در این...

۳ بهمن ۱۳۹۵

برخی از زیباترین عکس‌های فضایی سال ۲۰۱۶

کارگاه آموزشی فنون و فناوری‌های مایکروویو

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی فنون و فناوری‌های مایکروویو را در روزهای ۱۴ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ در نوردویک...

۲۴ آذر ۱۳۹۵

سمپوزیوم بین‌المللی کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید فضا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا سومین سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت با موضوع "کلان‌داده‌ها و حفاظت: چالش جدید...

کنفرانس ناوبری حمل و نقل‌های آینده

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "ناوبری حمل و نقل‌های آینده" که را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۵ در...

کنفرانس پوشش جهانی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه  فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کنفرانس "پوشش جهانی" را در روزهای ۲۴ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ در فراسکاتی ایتالیا...