رویداد

◀ اولین کارگاه آموزشی آکادمی بین المللی فضانوردی با عنوان ماهواره های مکعبی آمریکای لاتین

کد خبر: ۹۳۰۴۰۱۷۲روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه فضایی ایران: اولین کارگاه آموزشی ماهواره های مکعبی آمریکای لاتین⑴ توسط آکادمی بین المللی فضانوردی⑵ با همکاری دانشگاه...

◀ سومین کنفرانس آکادمی بین المللی فضانوردی در زمینه آزمایش های علمی و فنی مربوط به ماهواره های کوچک و وسایل نقلیه فضایی اتوماتیک

کد خبر: ۹۳۰۴۰۱۷۱روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه فضایی ایران: سومین کنفرانس آکادمی بین المللی فضانوردی⑴ با موضوع آزمایش های علمی و فنی مربوط به ماهواره های کوچک و وسایل...