رویداد

۷ تیر ۱۳۹۴

سمپوزیوم بررسی ماهواره Proba-V

سمپوزیوم بررسی ماهواره Proba-V

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) با همکاری دفتر سیاست‌گذاری علمی بلژیک (BELSPO) "سمپوزیوم بررسی ماهواره Proba-V" را با هدف...

کنفرانس ابرداده‌های فضایی

کنفرانس ابرداده‌های فضایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA)، کنفرانس "ابرداده‌های فضایی" را با محوریت تحقیقات، فناوری و نوآوری در روزهای ۲۵ تا ۲۷...

کارگاه آموزشی ماهواره‌های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، شبکه اسلامی علوم و فناوری‌های فضایی (ایزنت) با همکاری کمیسیون تحقیقات فضایی و جو فوقانی (SUPARCO) کارگاه ماهواره...

کنفرانس علوم کرایوسفر و رصد زمین

کنفرانس علوم کرایوسفر و رصد زمین

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) با همکاری گروه تحقیقاتی آب و هوا و کرایوسفر (CliC)، کنفرانس علوم کرایوسفر و رصد زمین را در...

چهل و یکمین گردهمایی علمی کمیته تحقیقات فضایی

چهل و یکمین گردهمایی علمی کمیته تحقیقات فضایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، کمیته تحقیقات فضایی (COSPAR)، چهل و یکمین گردهمایی علمی خود را در روزهای ۹ تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ در استانبول ترکیه...

کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین اپتیک فضایی

کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین اپتیک فضایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) با همکاری مرکز تحقیقات و فناوری‌های فضایی اروپا (ESTEC)، کارگاه آموزشی "فناوری‌های نوین...

گزارش سومین جلسه پروژه ماهواره‌های کوچک دانشجویی اپسکو

گزارش سومین جلسه پروژه ماهواره‌های کوچک دانشجویی اپسکو

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سومین جلسه پروژه‌ ماهواره‌های کوچک دانشجویی اپسکو در روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در شهر شانگهای چین برگزار شد.

دومین نشست بررسی جریان‌های سطحی اقیانوسی

دومین نشست بررسی جریان‌های سطحی اقیانوسی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA)، دومین نشست بین‌المللی بررسی "جریان‌های سطحی اقیانوسی" را با هدف کشف فناوری‌های نوین و...

سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی

سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، آکادمی بین‌المللی فضانوردی (IAA) سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی را همراه با کارگاه آموزشی ماهواره...

هفته جهانی فضا ۲۰۱۵: اکتشاف

هفته جهانی فضا ۲۰۱۵: اکتشاف

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، انجمن هفته فضا شعار "اکتشاف" را برای هفته جهانی فضا در سال ۲۰۱۵ انتخاب کرده است.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی جنبه‌های علمی و بنیادی برنامه ناوبری ماهواره‌ای گالیله

پنجمین کنفرانس بین‌المللی جنبه‌های علمی و بنیادی برنامه ناوبری ماهواره‌ای گالیله

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) پنجمین کنفرانس بین‌المللی جنبه‌های علمی و بنیادی برنامه ناوبری ماهواره‌ای گالیله را در...