کارگاه آموزشی فناوری‌های فضایی یکپارچه و کاربرد آن در بهبود وضعیت اجتماعی

رویداد همایش
1395/03/12
00:00:00