کارگاه آموزشی استفاده از فناوری فضایی در پایش خشکسالی و طوفان گرد و غبار در خاور میانه

رویداد همایش
1395/03/12
00:00:00