کارگاه آموزشی استفاده از داده‌های جغرافیایی در زمان بروز حوادث

رویداد همایش
1394/10/07
00:00:00