چهل و یکمین گردهمایی علمی کمیته تحقیقات فضایی (COSPAR ۲۰۱۶)

رویداد
چهل و یکمین گردهمایی علمی کمیته تحقیقات فضایی (COSPAR ۲۰۱۶)
1393/11/18
00:00:00