ششمین دوره آموزشی پیشرفته سازمان فضایی اروپا در زمینه سنجش از دور زمین

رویداد همایش
1394/05/26
00:00:00