دومین جلسه بررسی امکان‌سنجی کالیبراسیون رادیومتریک پروژه سنسورهای ماهواره‌ای

رویداد
1394/03/25
00:00:00