دوره آموزشی بین‌المللی با موضوع استفاده از فناوری‌های رصد زمین در ارزیابی خسارات ناشی از زلزله

رویداد همایش
1394/06/01
00:00:00