ارائه تصاویر ماهواره‌ای مربوط به زلزله از سوی اپسکو به پاکستان

رویداد همایش
1394/09/07
00:00:00