خبرنامه داخلی

خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران

خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران

با توجه به نقش خبرنامه به عنوان یک رسانه ارتباطی و اطلاع رسانی، روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران با هدف انعکاس برنامه‌ها، دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشگاه و همچنین به...