اخبار

کارگاه آموزشی فناوری‌ها و تکنیک‌‌های مربوط به امواج میلیمتری و مایکرو

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی با عنوان "فناوری‌ها و تکنیک‌‌های مربوط به امواج میلیمتری و مایکرو" را در روزهای ۶-۴...

هشتمین همایش اروپا در زمینه آیروترمودینامیک در وسایل نقلیه فضایی

هشتمین همایش اروپا در زمینه آیروترمودینامیک در وسایل نقلیه فضایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا هشتمین همایش اروپا در زمینه آیروترمودینامیک در وسایل نقلیه فضایی را در روزهای ۱۵-۱۱ اسفند ۱۳۹۳...

کارگاه آموزشی شبیه‌سازی و تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا کارگاه آموزشی تجهیزات و شبیه‌سازی پشتیبانی زمینی الکتریکی (EGSE) را در روزهای ۶-۴ فروردین ۱۳۹۴ در...

هفته جهانی فضا ۲۰۱۴

هفته جهانی فضا ۲۰۱۴

در سال ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزهای ۴ تا ۱۰ اکتبر را برای ارج نهادن به استفاده از علوم و فناوری‌های فضایی برای بهبود زندگی بشر، با عنوان "هفته جهانی فضا" نام‌گذاری...

اولین کارگاه آموزشی ماهواره همراه SAOCOM

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا⑴ اولین کارگاه آموزشی ماهواره همراه SAOCOM را در روزهای ۱۰-۹ مهرماه ۱۳۹۳ در شهر نوردویک هلند برگزار...

بیست و هشتمین کارگاه آموزشی آنالیز حرارتی فضا در اروپا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا⑴ بیست و هشتمین کارگاه آموزشی آنالیز حرارتی فضا را در روزهای ۲۳-۲۲ مهرماه ۱۳۹۳ در شهر نوردویک در...

کنفرانس بین‌المللی IEEE ۲۰۱۴ با موضوع وایرلس در فضا و محیط‌های دشوار برای زندگی

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا⑴ کنفرانس بین‌المللی IEEE ۲۰۱۴⑵ را با عنوان "وایرلس در فضا و محیط‌های دشوار برای زندگی" در روزهای ۹...

پنجمین کارگاه آموزشی بین‌المللی کاربران GOCE

پنجمین کارگاه آموزشی بین‌المللی کاربران GOCE

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا⑴ پنجمین کارگاه آموزشی بین‌المللی کاربران GOCE⑵ را در روزهای ۷-۴ آذرماه ۱۳۹۳ در شهر پاریس فرانسه...

آغاز سفر ۹ روزه فضانوردان به اعماق دریا

آغاز سفر ۹ روزه فضانوردان به اعماق دریا

این ماموریت ۹ روزه که NEEMO ۱۸ نام دارد، با اهداف زیست محیطی آغاز شده و متشکل از یک تیم بین المللی است.

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل

کاوشگر کاسینی از جمله‌ی موفق‌ترین پروژه‌های ناسا است که اطلاعات مفید و کاربردی و گاهاً دور از انتظاری را از سیاره‌ی زحل و قمر آن در اختیار دانشمندان قرار داده است. شاید یکی از...

چهارمین زن فضانورد روس در آستانه سفر به ایستگاه فضایی بین المللی

چهارمین زن فضانورد روس در آستانه سفر به ایستگاه فضایی بین المللی

آماده سازی سفینه سرنشیندار بعدی برای پرواز به ایستگاه فضایی بین المللی در محلی موسوم به ساختمان ۲۴۵ درپایگاه فضایی بایکونور آغازشده است.

کشف خاک ‌شبه‌زمینی در مریخ

کشف خاک ‌شبه‌زمینی در مریخ

اک موجود در عمق یک دهانه برخوردی ۳.۷ میلیاردساله نشان می‌دهد مریخ زمانی گرم‌تر و مرطوب‌تر از زمان حال بوده‌ است.