وزیر ارتباطات: برقراری ارتباط میان توسعه و پدافند غیرعامل ضروری است

خبر
وزیر ارتباطات: برقراری ارتباط میان توسعه و پدافند غیرعامل ضروری است
1394/08/10
00:00:00