همزمان با سالروز ورود امام خمینی به ایران/ اینترنت پرسرعت ۶۲ روستای استان قم افتتاح شد

خبر
همزمان با سالروز ورود امام خمینی به ایران/ اینترنت پرسرعت ۶۲ روستای استان قم افتتاح شد
1394/11/13
00:00:00