هاوکینگ منکر سیاه‌چاله‌ها شد!

خبر
هاوکینگ منکر سیاه‌چاله‌ها شد!
1392/11/06
00:00:00