نهمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) برگزارشد

خبر
نهمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) برگزارشد
1394/08/10
00:00:00