نصب موفقیت‌آمیز دومین تلسکوپ APOSOS در پرو

خبر
نصب موفقیت‌آمیز دومین تلسکوپ APOSOS در پرو
1394/08/11
00:00:00