نخستین پرتاب با ناوبری کامل موشک گراس‌هوپر

خبر
نخستین پرتاب با ناوبری کامل موشک گراس‌هوپر
1392/04/18
00:00:00