نخستین ماهواره‌ خورشیدی- الکتریکی به فضا می‌رود

خبر
نخستین ماهواره‌ خورشیدی- الکتریکی به فضا می‌رود
1392/07/28
00:00:00