ناسا یاد و خاطره فضانوردان کشته شده در ماموریت‌های فضایی را گرامی‌ می‌دارد

خبر
ناسا یاد و خاطره فضانوردان کشته شده در ماموریت‌های فضایی را گرامی‌ می‌دارد
1392/11/20
00:00:00