ماهواره مخابراتی ناهید ۱ رونمایی شد

خبر
ماهواره مخابراتی ناهید ۱ رونمایی شد
1395/11/13
00:00:00