ماهواره ایرانی "شریف‌ست" کاملا آماده است/ امیدواریم امسال پرتاب شود

خبر
ماهواره ایرانی "شریف‌ست" کاملا آماده است/ امیدواریم امسال پرتاب شود
1393/07/12
00:00:00