ماهواره «شریف ست» شنبه به سازمان فضایی تحویل داده می‌شود

خبر
ماهواره «شریف ست» شنبه به سازمان فضایی تحویل داده می‌شود
1392/09/02
00:00:00