ماهواره «دوستی» در ماه جاری پرتاب می‌شود

خبر
ماهواره «دوستی» در ماه جاری پرتاب می‌شود
1395/11/06
00:00:00