فضاپیمایی که خود را ترمیم می کند

خبر
فضاپیمایی که خود را ترمیم می کند
1395/09/23
00:00:00