فضانوردان راهپیمایی فضایی شش ساعته خود را به پایان رساندند

خبر
فضانوردان راهپیمایی فضایی شش ساعته خود را به پایان رساندند
1392/04/23
00:00:00