فضانوردان با تاکسی‌های فضاپیما جابه‌جا خواهند شد/ ارائه طرح اولیه تاکسی‌ها در سال ۲۰۱۴

خبر
فضانوردان با تاکسی‌های فضاپیما جابه‌جا می‌شوند/ ارائه طرح اولیه تاکسی‌ها در سال ۲۰۱۴
1393/06/08
00:00:00