سیستم مکان یابی بومی چین در سال ۲۰۲۰ تکمیل می شود

خبر
سیستم مکان یابی بومی چین در سال ۲۰۲۰ تکمیل می شود
1392/04/18
00:00:00