سفر فضایی دو ساعته با ۲۰۰ هزار یورو/ تجربه بی وزنی برای ثروتمندان

خبر
سفر فضایی دو ساعته با ۲۰۰ هزار یورو/ تجربه بی وزنی برای ثروتمندان
1392/12/18
00:00:00