سردترین نقطه جهان توسط ناسا ایجاد می‌شود

خبر
سردترین نقطه جهان توسط ناسا ایجاد می‌شود
1392/11/20
00:00:00