رکورددار روسی پیاده‌روی فضایی درگذشت

خبر
رکورددار روسی پیاده‌روی فضایی درگذشت
1392/09/02
00:00:00