رونمایی از ماهواره‌بر جدید در روز ملی فضایی/ سال آینده پرتاب ماهواره داریم

خبر
رونمایی از ماهواره‌بر جدید در روز ملی فضایی/ سال آینده پرتاب ماهواره داریم
1394/10/30
00:00:00