دومین مسافر ماه،‌ خواستار سکونتگاه دائمی در مریخ شد

خبر
دومین مسافر ماه،‌ خواستار سکونتگاه دائمی در مریخ شد
1392/02/23
00:00:00