دومین تونل شهری در کشور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد

خبر
دومین تونل شهری در کشور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد
1395/10/25
00:00:00